PREUS

General:
9 sessions: 33,88 €, 5 sessions: 18,15 €, 4 sessions: 14,52 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda:
9 sessions: 24,56 €, 5 sessions: 13,16 €, 4 sessions: 10,53 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta:
9 sessions: 15,42 €, 5 sessions: 8,26 €, 4 sessions: 6,61 €
Aturats:
9 sessions: 24,56 €, 5 sessions: 13,16 €, 4 sessions: 10,53 €

DESCRIPCIÓ

Aprendrem a treure profit dels programes informàtics i dels recursos
de l’ordinador per poder moure’ns dia a dia amb ell. Coneixerem les
eines que ens permeten tractar els documents, descarregar rebuts, organitzar arxius correctament, programes per veure i editar fotografies,
veure vídeos correctament i totes aquelles aplicacions de l’ordinador
que ens poder fer les gestions més fàcils.

DATES

Dilluns, de 17 a 18.30 h
Del 27 de setembre al 29 de novembre (9 sessions)

INSCRIPCIÓ

de dilluns a divendres, de 16 a 21 h.
Les activitats estan programades per realitzar-les presencialment.
Si la situació sanitària no ho permet, les adaptarem per a
que es puguin portar a terme en format virtual. El canvi de format
no permetrà cancel·lar la inscripció.
Qualsevol dubte pots contactar a 933 318 561 (també a whatsapp) / lamarina@puntmultimedia.org