PREUS

General:
9 sessions: 33,65 €, 6 sessions: 22,42 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda:
9 sessions: 24,34 €, 6 sessions: 16,23 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta:
9 sessions: 15,35 €, 6 sessions: 10,24 €
Aturats:
9 sessions: 24,34 €, 6 sessions: 16,23 €

Per poder gaudir del preu de persones en situació d’atur, cal acreditar estar empadronat a Barcelona i presentar l’informe de vida laboral de no més d’un mes d’antiguitat.

DESCRIPCIÓ

Taller per conèixer millor el mòbil i les aplicacions que poden ser més útils (Google Maps, TMB, agenda…). També aprendrem els aspectes bàsics de la configuració per adaptar el mòbil a les nostres necessitats. Un taller a l’ordre del dia!

 

DATES

Dimecres, d’11 a 12:30 h
del 27 d’abril al 22 de juny (9 sessions)

INSCRIPCIÓ

de dilluns a divendres, de 16 a 21 h.
Les activitats estan programades per realitzar-les presencialment.
Si la situació sanitària no ho permet, les adaptarem per a
que es puguin portar a terme en format virtual. El canvi de format
no permetrà cancel·lar la inscripció.
Qualsevol dubte pots contactar a 933 318 561 (també a whatsapp) / lamarina@puntmultimedia.org