PREUS

General:
8 sessions: 29,92 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda:
8 sessions: 21,63 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta:
8 sessions: 13,65 €
Aturats:
8 sessions: 21,63 €

Per poder gaudir del preu de persones en situació d’atur, cal acreditar estar empadronat a Barcelona i presentar l’informe de vida laboral de no més d’un mes d’antiguitat.

DESCRIPCIÓ

Taller pràctic per a descobrir la botiga d’apps i treure tot el suc al teu nou telèfon intel·ligent. El taller està enfocat a aquelles persones que mai han tingut un telèfon intel·ligent i anirem descobrint, setmana a setmana, aplicacions interessants per al dia a dia.

DATES

Dimarts, de 17 a 18.30 h

Del 4 d’octubre al 29 de novembre (8 sessions)

Professor: Man Hoh Tang

INSCRIPCIÓ

de dilluns a divendres, de 16 a 21 h.
Qualsevol dubte pots contactar a 933 318 561 (també a whatsapp) / lamarina@puntmultimedia.org