PREUS

General:
8 sessions: 29,92 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda:
8 sessions: 21,63 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta:
8 sessions: 13,65 €
Aturats:
8 sessions: 21,63 €

Per poder gaudir del preu de persones en situació d’atur, cal acreditar estar empadronat a Barcelona i presentar l’informe de vida laboral de no més d’un mes d’antiguitat.

DESCRIPCIÓ

Un cop finalitzada la introducció a la informàtica, aquest taller vol continuar desenvolupant la teva capacitat tecnològica amb exercicis on aprendrem a gestionar el correu electrònic, la impressió en 3D, les xarxes socials i la telefonia mòbil.

DATES

Dilluns, de 17 a 18.30 h

Del 3 d’octubre al 28 de novembre (8 sessions)

Professor: Man Hoh Tang

INSCRIPCIÓ

de dilluns a divendres, de 16 a 21 h.
Qualsevol dubte pots contactar a 933 318 561 (també a whatsapp) / lamarina@puntmultimedia.org