PREUS

General:
8 sessions: 29,92 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda:
8 sessions: 21,63 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta:
8 sessions: 13,65 €
Aturats:
8 sessions: 21,63 €

Per poder gaudir del preu de persones en situació d’atur, cal acreditar estar empadronat a Barcelona i presentar l’informe de vida laboral de no més d’un mes d’antiguitat.

DESCRIPCIÓ

T’has comprat un portàtil, però no saps què fer? En aquest taller començarem a adquirir coneixements informàtics des de zero. Repassarem el teclat, aprendrem a cercar per internet i repassarem els programes d’ofimàtica. I fins i tot. A perdre la por a d’impressió 3D.

DATES

Dilluns, de 18.30 a 20 h

Del 3 d’octubre al 28 de novembre (8 sessions)

Professor: Man Hoh Tang

INSCRIPCIÓ

de dilluns a divendres, de 16 a 21 h.
Qualsevol dubte pots contactar a 933 318 561 (també a whatsapp) / lamarina@puntmultimedia.org