PREUS

General:
8 sessions: 29,92 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda:
8 sessions: 21,63 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta:
8 sessions: 13,65 €
Aturats:
8 sessions: 21,63 €

Per poder gaudir del preu de persones en situació d’atur, cal acreditar estar empadronat a Barcelona i presentar l’informe de vida laboral de no més d’un mes d’antiguitat.

DESCRIPCIÓ

Utilitzem Google, però sabem tot el que pot arribar a fer? Aprendrem a fer servir totes les eines que ens ofereix Google: el núvol, el Google Fotos, Calendar, Hangouts, Keep, Meet… No et sonen? Si no les fas servir, aquest és el teu taller.

DATES

Dimecres, de 10.30 a 12 h

Del 5 d’octubre al 30 de novembre (8 sessions)

Professor: Man Hoh Tang

INSCRIPCIÓ

de dilluns a divendres, de 16 a 21 h.
Qualsevol dubte pots contactar a 933 318 561 (també a whatsapp) / lamarina@puntmultimedia.org