PREUS

General:
9 sessions: 33,65 €, 6 sessions: 22,42 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda:
9 sessions: 24,34 €, 6 sessions: 16,23 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta:
9 sessions: 15,35 €, 6 sessions: 10,24 €
Aturats:
9 sessions: 24,34 €, 6 sessions: 16,23 €

Per poder gaudir del preu de persones en situació d’atur, cal acreditar estar empadronat a Barcelona i presentar l’informe de vida laboral de no més d’un mes d’antiguitat.

DESCRIPCIÓ

Coneix els programes bàsics i aprèn a instal·lar-los a l’ordinador, a utilitzar el navegador d’internet, el reproductor de música, el de fotos, etc. Coneixerem els programes més pràctics de l’ordinador i aprendrem a fer-ne ús.

 

DATES

Divendres, de 17 a 18.30 h

Del 29 d’abril al 3 de juny (6 sessions)

Professor: Man Hoh Tang

INSCRIPCIÓ

de dilluns a divendres, de 16 a 21 h.
Les activitats estan programades per realitzar-les presencialment.
Si la situació sanitària no ho permet, les adaptarem per a
que es puguin portar a terme en format virtual. El canvi de format
no permetrà cancel·lar la inscripció.
Qualsevol dubte pots contactar a 933 318 561 (també a whatsapp) / lamarina@puntmultimedia.org