INSCRIPCIONS

A partir de l’1 de setembre, fins a la data d’inici del curs.

De forma presencial, de dilluns a divendres de 17 a 21 h.

Podeu demanar informació també per:

  • Whatsapp al telèfon: 933.318.561
  • Correu electrònic a: lamarina@puntmultimedia.org

Preus per als tallers d’adults:

General:
9 sessions: 33,88 €, 5 sessions: 18,15 €, 4 sessions: 14,52 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda:
9 sessions: 24,56 €, 5 sessions: 13,16 €, 4 sessions: 10,53 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta:
9 sessions: 15,42 €, 5 sessions: 8,26 €, 4 sessions: 6,61 €
Aturats:
9 sessions: 24,56 €, 5 sessions: 13,16 €, 4 sessions: 10,53 €

      • Per poder gaudir dels descomptes de targeta rosa cal presentar la targeta en el moment de la inscripció.
      • Per poder gaudir del preu de persones en situació d’atur, cal acreditar estar empadronat a Barcelona i presentar l’informe de vida laboral de no més d’un mes d’antiguitat.

Els tallers infantils i juvenils, i els Tasta el Punt són gratuïts.