INSCRIPCIONS

A partir del 14 de desembre, fins a la data d’inici del curs.

De forma presencial, de dilluns a divendres de 17 a 21 h.

Podeu demanar informació també per:

  • Whatsapp al telèfon: 933.318.561
  • Correu electrònic a: lamarina@puntmultimedia.org

Preus per als tallers d’adults:

General: 25,41 €
Targeta rosa reduïda: 18,42 €
Targeta rosa gratuïta: 11,56 €
Preu aturat: 18,42 €

      • Per poder gaudir dels descomptes de targeta rosa cal presentar la targeta en el moment de la inscripció.
      • Per poder gaudir del preu de persones en situació d’atur, cal acreditar estar empadronat a Barcelona i presentar l’informe de vida laboral de no més d’un mes d’antiguitat.

Els tallers infantils i juvenils, i els Tasta el Punt són gratuïts.